Νέο έξυπνο λογισμικό BUS

Με στόχο να προλάβουμε τις εξελίξεις σε διεθνή επίπεδο και στον τομέα των συστημάτων αυτοματισμού, αποκτήσαμε το νέο λογισμικό προγραμματισμού του συστήματος BUS, ETS4.0.
Υλοποιήσαμε εφαρμογές οπτικοποίησης σε περιβάλλον Java καθώς και εφαρμογές οπτικοποίησης των συστημάτων μέσα από κινητό I phone με ελάχιστο κόστος για τον πελάτη.
Στις μέρες μας, καθημερινά παρατηρείται μια αύξηση του ενδιαφέροντος των ιδιωτών για εξοικονόμηση ενέργειας, με ταυτόχρονη αυτοματοποίηση των ηλεκτρικών φορτίων ώστε να απλουστευτούν οι χειρισμοί στην καθημερινή τους λειτουργία. Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιούμαστε ενεργά έχοντας αναλάβει πρόσφατα, τη μελέτη, προγραμματισμό και εγκατάσταση του συστήματος BUS σε 2 πολυτελείς κατοικίες στο Πανόραμα και στη Ν. Μηχανιώνα καθώς και σε ένα αθλητικό κέντρο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.