2005-09
Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών
Θεσσαλονίκη
2005-02
Μητροπόλεως 119
Θεσσαλονίκη
2004-11
Αδριανουπόλεως 34
Θεσσαλονίκη