2007-06
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2007-06
Λεωφόρος γεωργικής σχολής
Θεσσαλονίκη
2007-04
ΣΕΡΡΕΣ
Κατασκευή - XENIA HOTEL
2006-09
Μητροπόλεως 26
Θεσσαλονίκη