2009-06
Λεωφόρος γεωργικής σχολής
Θεσσαλονίκη
2009-04
Τσιμισκή 43
Θεσσαλονίκη
2009-03
Δ. Καραολή 17
Θεσσαλονίκη
2009-02
Τσιμισκή 62
Θεσσαλονίκη