2012-12
Θεσσαλονίκη
Κατασκευή - Private residence
2012-01
Σοφοκλέους, Δροσιά
Θεσσαλονίκη
Κατασκευή - Sports Club of tennis