2014-05
Μητροπόλεως 36
Θεσσαλονίκη
Κατασκευή - Κατάστημα TYPE CENTER