2009-09
Νικάνωρος 31
Θεσσαλονίκη
2009-08
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κατασκευή - PRIVATE RESIDENCE - KNX SYSTEM INTEGRATION
2009-06
Λεωφόρος γεωργικής σχολής
Θεσσαλονίκη
2009-04
Τσιμισκή 43
Θεσσαλονίκη