Στη GMP πρωταρχικός μας στόχος είναι οι λύσεις που προτείνουμε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κατασκευαστικές απαιτήσεις, να πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, να ξεχωρίζουν και να αντέχουν στο χρόνο.
Κάθε έργο μας, μικρό ή μεγάλο, διακρίνεται για την ποιότητα κατασκευής του, υπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων και σέβεται το περιβάλλον. Γιατί για εμάς η κατασκευή είναι τέχνη, η τέχνη του ευ κατασκευάζειν...

Επιδιώκοντας το καλύτερο αποτέλεσμα, πριν και κατά τη διάρκεια υλοποίησης κάθε έργου, ακολουθούμε πάντα συγκεκριμένες διαδικασίες και ελέγχους που εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή διεκπεραίωση του μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με καθορισμένο budget.

Διαδικασία διεξαγωγής έργου

  • Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και οικοδομικών εφαρμογών
  • Προκοστολόγηση - προσφορά έργου
  • Χρονοδιάγραμμα έργου
  • Σύνταξη συμφωνητικού εργασιών
  • Σύνταξη Σ.Α.Υ.(Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας)και Φ.Α.Υ. (Φάκελος Ασφάλειας Υγείας)
  • Σύνταξη ημερολόγιου έργου και ημερολόγιου μέτρων ασφαλείας
  • Κατασκευή του έργου - επίβλεψη στο εργοτάξιο
  • Σύνταξη επιμετρήσεων - πιστοποιήσεις σε μηνιαία βάση
  • Παράδοση του έργου - δοκιμές
  • Σύνταξη μελέτης "as built"