ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΡΑΤΖΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΡΑΤΖΙΟΣ

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Α.Π.Θ.
Εργολήπτης Δημοσίων Έργων
Υπεύθυνος συστημάτων αυτοματισμού - KNX

ΤΡΑΓΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Διεύθυνση εργοταξίων

ΤΑΡΣΗ ΚΕΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός Διεύθυνση εργοταξίων

Υπεύθυνη προσωπικού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΡΦΙΔΗΣ

Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Εργολήπτης Δημοσίων Έργων

Διεύθυνση μελετών

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Α.Π.Θ.

ΜΑΡΗΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΡΗΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΤΑΣΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑΣΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΜΠΑΚΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΠΑΚΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός