2007-06
THESSALONIKI
2007-06
Georgikis Scholis Avenue
Thessaloniki
2007-04
SERRES
Κατασκευή - XENIA HOTEL
2006-09
26, Mitropoleos Str.
Thessaloniki